Mitsu Thailand VIP Program
โทร 02-918-1144
  • th

ราคา


ราคา

รุ่นรถและราคาจำหน่าย

เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT

689,000 บาท

เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT

729,000 บาท

เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GT 6MT

779,000 บาท

เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GT 6AT

829,000 บาท

เมกะ แค็บ ใหม่